Αρχικά Κατασκευαστή:    0 - 9    C    E    F    G    L    M    N    T    W

0 - 9